Metode


Sisifos-metoden 


DET UNIKKE VED SISIFOS-METODENFra virkningsfasen 9-12 år (Aitiato) kan vi prognosticere det fremtidige symptom.


Klassisk psykoterapi indtil 1970
For at opnå succesfulde terapeutiske resultater skal vi først diagnosticere klientens lidelse eller symptom.


For at finde frem til den skjulte årsag (Aitia) benytter vi psykoanalyse.


Den psykoanalytiske metode stammer ikke fra Freud, som alle overfladisk tror.


Psykoanalysens fader er den samme, som vi benævner logikkens og videnskabens fader, og vi hentyder her til den græske filosof Aristoteles.


Aristoteles opdagede, at intet eksisterer uden en årsag (Aitia).


Eksempelvis driver seksuelle instinkter handyr til at finde en mage, også hvis det betyder, at han skal tilbagelægge hundredvis af kilometer.


  1. Aitia(Årsag)  / SEX  / Hankøn
  2. Ætiato(Ætiologi) / Forplantning / Hunkøn
  3. Resultatet(Syntesen) /Ny fødsel(Genesis) /AfkomEller:


  1. Tese  / Andras / Mand
  2. Antitese / Gineka / Kvinde
  3. Syntese / Genesis /Barn

PSYKOANALYSE


AITIA (ÅRSAG)

Når eksempelvis problematiske forældre, skilsmisse eller dødsfald i familien skaber forvirring hos børn, som derved udvikler en generel fobi.AITIATO (VIRKNING)

Denne generelle fobi vokser inde i barnets psykiske verden, ved at barnet forsøger på at beskytte, idolisere eller kategorisere en eller begge sine forældre.


Denne generelle fobi giver barnet enten fysisk eller psykisk smerte samt en følelse af skyld i alderen 9 – 12 år.


Eksempel:

Faderen er dominerende og meget optaget af sin egen verden og glemmer derved sit eget barn.

Barnet provokerer fire andre børn for at få tæsk, fordi han ubevidst derigennem forsøger at få opmærksomhed fra sin far ved at spille offer og beklage sig.
SYMPTOM


For at undslippe offerrollen med den inkluderende smerte, skyld og angst, flygter barnet ind i en ny tilstand, som øjeblikkeligt befrier barnet fra lidelsen.


Denne nye tilstand kalder vi symptomet, og i dette eksempel er det alkoholismen, som barnet flygter ind i. Dette symptom opstår i alderen 14 - 16 år.PSYKOSYNTESE


Psykosyntesen betegner et menneskes personlighed eller identitet, som er unik og derfor forskellig fra alle andre.


Det samme gælder for symptomer: Når man er alkoholiker, varierer ens karakteristika fra andre afhængigheder; narkomaner, heroin-, kokain-, amphetamin-, LSD-, svampe- eller hashmisbrugere.


SYMPTOM ALKOHOLIKER


Psykoanalyse:                                             Psykosyntese:

1: Han føler sig underlegen                                Aggresivitet

    overfor samfundet


2: Samfundet er korrupt                                     Anklage


3: Imod alt og alle                                                En verbal revolutionær


4: Han provokerer hele verden                         Han bekræftes i rollen som

     for at opnå en reaktion                                   revolutionær og gennembankes


5: Derfor er der ingen som elsker ham.           Monolog og projektioner


6: Han er bange for den voldelige og               Flugt gennem afhængigheden og

     uretfærdige verden                                         opbygning af eget paradis


7: Magel på forståelse / Kærlighed                   Overbeskyttelse og frikendelse

    fra forældre                                                        af forældrerne.

    

Senmoderne psykoterapi fra 1970


Desværre forsvandt de klassiske principper familie, venner, fædreland i 70'erne.

Det medfører at Aristoteles trilogi ikke længere virker;

Aitia (årsager)

Aitiato ( Virkning)

Symptom.


I stedet bruger vi en anden metode fra Aristoteles.


A=B , a er en del af b.


B=A, b inkluderer a.


Eks:


Synet er en del af sanserne.

Sanserne inkluderer synet.
1. Overførselsindkomst erstatter behovet for job.

2. Pædagogerne har erstattet forældrene

3. Afhængighed af omgangskredsen erstatter ægte venskaber.

4. Sex erstatter følelser.

5. Midnatsporno erstatter sexlivet, så familien kan fungere.
Disse nye omstændigheder giver nye psykologiske symptomer som ikke eksisterede før:

Samtidig forsvinder virkningsfasen og vi går direkte fra årsag til symptom.

Altså optræder symptomer nu helt ned i 9-12 års alderen.

For til pigerne kommer der spiseforstyrrelser og til drengene, ADHD i alderen 9-12 år.

Klassisk psykologi har intet svar på disse metamoderne symptomer og dette megachok er enden på klassisk psykologi.


Computerafhængighed

Pornoafhængighed

Alkohol/kokain-afhængighed

Hash/kokain-afhængighed

Metamoderne depression (dobbeltfaset melankoli), som succesrige mennesker og vindertyper forfalder til i alderen 42 år

Globaliseringsangst (når job står i kontrast til familie og venner)


For at få en terapeutisk proces til at fungere har vi brug for at hente viden fra filosofiens og sociologiens verden, da psykologien ikke længere er tilstrækkelig.


Psykologiens mål tager udgangspunkt i klientens ego, men er ikke i stand til at socialisere mennesket i samfundet.


Derfor ser vi det problem, at befriede klienter fra udelukkende psykologibaseret praksis i stedet for at blive socialiseret i samfundet befinder sig udenfor på diverse væresteder og lignende.


Eksempel:

En ”ædru” alkoholiker kommer efter 20 – 30 år stadig til AA møder 

Eller en tidligere narkoman kommer efter 10-20 år hos NA


De nye udfordringer er først at befri klienterne og derefter at placere dem i samfundet med et nyt ego, som ’Energos Politis’ (aktiv/virksom borger) og ikke at lade dem stagnere som tidligere alkoholikere, tidligere narkomaner, tidligere rockere og tidligere mennesker.


SISIFOS

Sisifos Center for Psykoterapi - Strøget, Frederiksberggade 10, 4. 1459 København K.

Kontakt: Panos på tlf. +45 31 90 41 49